Alle kontrollutvalsmøte er avlyst til over påske 2020 pga. korona-viruset.
Ny oppdatering kjem tysdag 14. april 2020.


Møteoversikt 2020 

  • Fjord kommune

Møteoversikt 2020

Møtetidspunkt:
Måndag 30. mars          AVLYST
Torsdag 14. mai            kl. 10.00         Møtestad:  Rådhuset, Valldal
Måndag  07. september kl. 10.00         Møtestad:  Rådhuset, Valldal
Tysdag  24. november   kl. 10.00         Møtestad:  Rådhuset, Valldal

Møte onsdag 05.02.2020 kl. 10.00
Innkalling
Sak 01/20:
Møtebøker frå siste møta i Norddal KU og Stordal KU
Sak 02/20:
Oppgåver for kontrollutvalet m.m.
Sak 03/20:
Rapportering til kontrollutvalet om årsrekneskapen 2019
Sak 04/20:
Årsrapport 2019 Nordre Sunnmøre Kemnerkontor og
                  
skatterekneskap Norddal kommune og Stordal kommune
Sak 05/20:
Møteplan for Fjord kontrollutval 2020
Referat  

Møteoversikt 2020

Møtetidspunkt:                                          Møtestad:  Giske rådhus

Møte tysdag 18.02.2020 kl. 13.00            Møterom 1
Innkalling
Sak 01-20
- Meldingar
Sak 02-20
- Godkjenning møtebok 03.12.2019
Sak 03-20
- Forvaltningsrevisjonsrapport "Investeringsprosjekt"
Sak 04-20
- Bestilling analyse- og vesentlegvurdering
Sak 05-20
- Årsrapport 2019 Nordre Sunnmøre Kemnerkontor og
                    skatterekneskap for Giske kommune
Sak 06-20
- Årsmelding 2019 Giske kontrollutval
Sak 07-20
- Div. orienteringar frå kommunedirektør/ordførar
Referat 

Møteoversikt 2020

Møtetidspunkt:                                            Møtestad: Stranda rådhus

 

Tysdag 11.02.2020 kl. 16.05                      Møterom:  Øyna            
Innkalling
Sak 01/20
- Meldingar
Sak 02/20
- Møtebok frå møte 10.12.2019
Sak 03/20
- Bestilling risiko- og vesentlegvurdering
Sak 04/20
- Oppsummering etter interimsrevisjon 2019
Sak 05/20
- Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjaren i Stranda kommune
Sak 06/20
- Årsmelding 2019 for Stranda kontrollutval
Referat  

Møteoversikt 2020:

Møtetidspunkt:                  Klokkeslett:         Møtestad:       
Onsdag 1. april 2020         AVLYST
Onsdag 20. mai 2020         kl. 14.00             Sula rådhus
Onsdag 26. august 2020     kl. 14.00             Sula rådhus
Onsdag 28. oktober 2020    kl. 14.00             Sula rådhus

Møte onsdag 26.02.2020 kl. 14.00
Innkalling
Saksdokument:
Sak 03/20 Meldingar
Sak 04/20
Godkjenning av møtebok frå møte 09.01.2020
Sak 05/20 Praktisering av regelverk for offentlege anskaffingar i Sula kommune

Sak 06/20
Bestilling av overordna analyse og vesentlegvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
Sak 07/20
Årsrapport 2019 skatteoppkrevjaren i Sula
Sak 08/20
Årsmelding 2019 Sula kontrollutval
Sak 09/20
Orientering om rutinar innan heimebasert omsorg v/rådmann
Referat

Møte torsdag 09.01.2020 kl. 14.00
Innkalling
Saksdokument:
Sak 01/20:
Godkjenning av møtebok frå møte 25.11.2019  
Sak 02/20:
Orientering om innkjøpsrutinar og off. anskaffingar i Sula kommune
Referat                
           

 

 

Møteoversikt 2020

Møtetidspunkt                                          Møtestad:  Rådhuset
                                                            
                                                              
2. etg., møterom "Velledalen"

 
Møte onsdag 12.02.2020 kl. 10.00
Innkalling
Sak 01/20:
Meldingar
Sak 02/20:
Godkjenning av møtebok 13.11.2019
Sak 03/20:
Bestilling av analyse- og vesentlegvurdering
Sak 04/20:
Oppsummering etter interimsrevisjon 2019
Sak 05/20:
Rapport etter forenkla etterlevingskontroll
Sak 06/20:
Årsrapport kemneren og skatterekneskap Sykkylven kommune
Sak 07/20:
Årsmelding 2019 Sykkylven kontrollutval
Referat

Møteoversikt 2020

Møtetidspunkt                                   Møtestad: Ålesund rådhus

Torsdag 19. mars        AVLYST
Måndag  25. mai         kl. 16.00        
Måndag 24. august      kl. 16.00        
Onsdag 14. oktober     kl. 16.00        
Onsdag 09. desember  kl. 16.00        

Møte torsdag 19. mars 2020 kl. 16.00
Innkalling
Referat

Møte onsdag 15. januar 2020 kl. 10.00
Innkalling
Sak 01/20 - Meldingar
Sak 02/20
- Oppgåver for kontrollutvalet
Sak 03/20
- Rapportering til kontrollutvalet - årsrekneskapen 2019
Sak 04/20
- Status omkring forvaltn.rev. av invest.budsjett, ref. sak 25/19
Sak 05/20
- Møteplan 2020 for Ålesund kontrollutval
Referat  


Møteoversikt 2019 

26.02.19 kl. 13.00 19.03.19 kl. 13.00 14.05.19 kl. 13.00   03.09.19 kl. 13.00

03.12.19 kl. 13.00
18.02.19 kl. 14.00

30.04.19 kl. 10.00

23.09.19 kl. 14.00  18.11.19 kl. 13.00

22.11.19 kl. 14.10 
07.05.19 kl. 17.15  11.06.19 kl. 17.15 15.10.19 kl. 17.15   
13.03.19 kl. 10.00 22.05.19 kl. 10.00   27.08.19 kl. 11.00

02.10.19 kl. 10.00

27.11.19 kl. 10.00 

11.02.19 kl. 15.45  01.04.19 kl. 15.45  13.05.19 kl. 15.45  02.09.19 kl. 15.45

18.11.19 kl. 15.45 
06.03.19 kl. 17.00  21.05.19 kl. 17.00  04.09.19 kl. 17.00  20.11.19 kl. 17.00 
13.03.19 kl. 14.00   22.05.19 kl. 14.00  27.08.19 kl. 13.00 

27.11.19
                

 

12.02.19 kl. 16.05 08.04.19 kl. 16.05  03.06.19 kl. 16.05 


20.08.19 kl. 16.05

10.12.19 kl. 16.05
                       

16.01.19 kl. 14.00 20.03.19 kl. 14.00  24.05.19 kl. 14.00

25.09.19 kl. 14.00
25.11.19 kl. 17.00 
13.02.19 kl. 14.00  09.04.19 kl. 14.00 

15.05.19 kl. 14.00
21.08.19 kl. 14.00 13.11.19 kl. 14.00 
07.03.19 kl. 15.00  23.05.19 kl. 15.00  05.09.19 kl. 15.00  12.12.19 kl. 15.00 

17.01.19 kl. 09.00

05.03.19 kl. 09.00

25.04.19 kl. 09.00

24.05.19 kl. 09.00
           

04.09.19 kl. 08.30

01.11.19 kl. 14.30
06.11.19 kl. 14.30

14.11.19 kl. 14.30 

21.11.19 kl. 14.30


03.12.19 kl. 14.30

20.12.19 kl. 14.30