Giske kommune

 

KONTROLLUTVALET I GISKE KOMMUNE

 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

 

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I VALPERIODEN 2015 - 2019

Leiar:

 

 Nestleiar:

 Medlemer:

Varamedlemer (numerisk valde):GISKE KONTROLLUTVAL


MØTE 2019

26.02. 19.03.  14.05.  03.09. 
Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Referat Referat  Referat  Referat 
Rapportar Rapportar  Rapportar  Rapportar MØTE 2018

05.02.  09.05.  08.10.  27.11. 

Innkalling

 

Innkalling

Revisormelding

Innkalling Innkalling 
Referat Referat Referat  Referat 
Rapportar Rapportar Rapportar  Rapportar 

 

 


 

MØTE 2017

16.05. 
Innkalling
 Referat

 

 


 

MØTE 2016

02.06.  24.10. 
 Innkalling  Innkalling
 Protokoll  Protokoll

 

 


 

MØTE 2015

09.03. 19.05. 22.09. 07.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2014

12.02. 30.04. 22.05 07.10
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

 

 


 

MØTE 2013

21.03. 08.04. 07.05. 14.06. 17.10
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2012

21.02. 24.04. 07.05. 02.10. 04.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2011

05.05. 31.05. 10.10. 01.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar
Vedlegg til rapport
Rapportar

 

 


 

MØTE 2010

16.03. 01.06. 08.07. 14.10. 30.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

Plan vedtatt 2006, drøfting 05.11.2007
Plan for perioden 2007 - 2008
Drøfting: Møte 13.12.2007, (sak 21/07)


Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Plan for perioden 2017-2020


Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Bestilling: Møte 04.12.2008, (sak 21/08)
Rapportdato: 25.11.2008
Rapport: Bruk av årsverk i heimebasert omsorg
Protokoll frå behandling: Vedtak

Rapportdato: 10.06.2010
Rapport: Finansforvaltning
Protokoll frå behandling: 08.07.2010 (innstilling, sak 15/10)

Rapportdato: 04.10.2011
Rapport: Begrenset forvaltningskontroll i Giske kommune
              Vedlegg til rapport
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

Plan vedtatt 2006, drøfting 05.11.2007

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Giske kommune

Foreløpig ikkje utarbeidde.