Protokoll

Kontrollutvalet i Norddal kommune

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlem:

Varamedlemer:

Møte 2018

29.01.          
 
 
 

Møte 2017

04.04.  15.05.   27.06. 03.10. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat  Referat
 Rapporter  Rapporter  Rapporter  

 

Møte 2016

    15.02. 31.05.  01.12. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat
 Rapporter  Rapporter  Rapporter

Møte 2015

12.05. 15.06.   22.10. 
Innkalling Innkalling

Innkalling  NB! Nytt klokkeslett

Protokoll Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar  Evt. øvrige dokument

 

Møte 2014

01.04. 02.06. 10.09. 04.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2013

21.01. 10.06. 15.10. 09.12.  
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rekneskaps-rapport 31.08.2013 Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

08.06. 20.09.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

 

Møte 2011

17.06. 08.07. 18.10. 12.12.  
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Inkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2010

12.02. 23.03. 15.04. 07.06. 03.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll 
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: November 2011
Rapport: Evaluering av internkontrollen i Norddal kommune
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Norddal kommune