Sula kommune

 

KONTROLLUTVALET I SULA KOMMUNE

 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

 • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
 • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
 • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

 

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I VALPERIODEN 2019-2023

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer, numerisk valde (Ap, H, SUL, KrF, SV, V/MDG):

 1. Per Olaf Skusæth Brekkan (SUL)
 2. Bente Kristiansen (Ap)
 3. Asbjørn Tryggestad (SUL)
 4. Terje Erstad (H)
 5. Wiwi-Ann Digernes (Ap)
 6. Ranveig Bremnes (SUL)
 7. Bent Ulleland (H)
 8. Haldor Valen (KrF)

Varamedlem (FrP):

 1. Ragnhild Vegsund (FrP)

 

SULA KONTROLLUTVAL

MØTE 2019

16.01.   20.03.  24.05.  25.09.  25.11. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
 Referat  Referat  Referat Referat  Referat 
 Rapportar  Rapportar  Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
- Inv.budsjettering
Rapportar  Rapportar 


MØTE 2018

19.03.  22.05.   24.10. 
 Innkalling Innkalling
Årsmelding 2017
Årsrekneskap 2017 
Innkalling 
 Referat Referat  Referat 
 Rapportar Rapportar Rapportar 

 

 


 

MØTE 2017

30.05. 
Innkalling
 Referat

 

 


 

MØTE 2016

    10.05.    14.11. 
  Innkalling Innkalling
Referat  Referat

 

 


 

MØTE 2015

 
17.03. 30.04.  15.10.        10.12     
Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll  Protokoll  Protokoll
Rapport Rapport  Rapport  Rapport

 

 


 

MØTE 2014

06.03. 08.05. 28.10.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapport Rapport Rapport

 

 


 

MØTE 2013

29.04. 06.05. 18.11.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2012

31.05. 03.09. 22.10. 03.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2011

26.04. 21.12.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2010

26.03. 27.04. 02.07. 04.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Sula kommune