Skodje kommune

 

KONTROLLUTVALET I SKODJE KOMMUNE

 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

 

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:                                                                                           Personlege varamedlemer:

  • Rolf Liebich, rolfliebich@gmail.com                                         Siv Alnes

Nestleiar:

  • Inge Øye, inheoey@online.no                                                   Linda Stavset 

Medlem:

  SKODJE KONTROLLUTVAL


MØTE 2019

06.03. 21.05.  04.09. 

Innkalling

Innkalling  Innkalling 
Referat Referat  Referat 
Rapportar Rapportar:
Årsmelding 2018
Rådmannen si årsmld. 2018
Årsrekneskap 2018 
Rapportar MØTE 2018

11.04. 24.05.   26.06.  17.10.  12.12. 

Innkalling

Innkalling
Årsmelding 2017
Årsrekneskap 2017 
 Innkalling Innkalling Innkalling 
Referat Referat  Referat Referat Referat 
Rapportar  Rapportar   Rapportar Rapportar Rapportar 

 

 


 

MØTE 2017

13.02. 03.05.   29.05. 27.09. 

Innkalling

Innkalling

Tilleggssak

 Innkalling  Innkalling
Referat  Referat  Referat  Referat

 

 


 

MØTE 2016

20.01.

   08.03.        28.04.    08.06. 16.11. 

Innkalling

 Innkalling   Innkalling  Innkalling  Innkalling
Referat  Referat   Referat  Referat  Referat
       

 Sak 24/16

 

 


 

MØTE 2015

26.01. 23.02. 04.06. 22.06. 06.07.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Særutskrift

 

 


 

MØTE 2014

04.03. 19.06. 27.10.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2013

24.01. 21.03. 23.04. 21.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Vedlegg til sak 04/13 Vedlegg til sak 10/13 Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2012

09.02. 19.04. 07.05. 29.05. 10.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2011

24.02. 14.06. 23.11.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2010

17.03. 26.04. 12.07.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2006-2008

Plan vedtatt 2006

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato: 30.11.2010
Rapport: Selskapskontroll Ørskog Energi AS
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Skodje kommune