SELSKAPET (IKS)

 

Lovgrunnlag for selskapsforma
Selskapet er oppretta etter lov om interkommunale selskaper, L29.01.1999 nr. 6

Deltakarane
Ei oversikt over deltakarkommunane går fram her.

Representantar i styret
Sjå under "Organisering".

Selskapsavtalen
Mellom selskapsdeltakarane vart det med verknad frå 2009 inngått ein selskapsavtale,
jfr. lov om interkommunale selskaper § 4.

Representantskapet
Alle deltakarar er representert med ein representant. Dette er leiarane for dei ulike kontrollutvala hjå deltakarane.

 


Møter i representantskapet

2015    
17.09. Innkalling  Referat 
     
2016    
03.05. Innkalling Referat
29.09. Innkalling Referat 
     
2017     
04.05.  Innkalling  Referat 
19.10. Innkalling  Referat 
     
2018    
 03.05. Innkalling  Referat
 01.11. Innkalling  Referat
     
 2019    
 21.02. Innkalling  Referat
 16.05. Innkalling  Referat 
 17.10. Innkalling  Referat 

 

Regnskap

- Årsregnskap 2014

- Årsregnskap 2015

- Årsregnskap 2016

- Årsregnskap 2017

- Årsregnskap 2018


Årsmeldingar