Selskapet (IKS)

Lovgrunnlag for selskapet
Selskapet er oppretta etter lov om interkommunale selskaper, L29.01.1999 nr. 6


Deltakarane
Ei oversikt over deltakarkommunane går fram her.


Selskapsavtalen
Det ligg føre ein skriftleg selskapsavtale mellom selskapsdeltakarane.


Representantskapet
Alle deltakarar er representert med ein representant. Dette er leiarane for dei ulike kontrollutvala hjå deltakarane.

 
Møter i representantskapet

2015    
17.09. Innkalling  Referat 
     
2016    
03.05.   Innkalling

Referat

29.09. Innkalling Referat 
     
2017     
04.05.  Innkalling  Referat 
19.10. Innkalling  Referat 

 

Nøkkelinformasjon om selskapet

- Rapport 31.07.2013 med firmafakta for IKS`et

- Årsregnskap 2014

- Årsregnskap 2015


Årsmeldingar frå styret i SKS IKS:      
Kontakt dagleg leiar

Representantar i styret: Sjå under "Organisering".