Møteoversikt 2020 

  • Fjord kommune
Møtetidspunkt:
Onsdag 05.02.2020 kl. 10.00
Møtestad:
Rådhuset, Valldal

Innkalling
Sak 01/20: Møtebøker frå siste møta i Norddal KU og Stordal KU
Sak 02/20: Oppgåver for kontrollutvalet m.m.
Sak 03/20: Rapportering til kontrollutvalet om årsrekneskapen 2019
Sak 04/20: Årsrapport 2019 Nordre Sunnmøre Kemnerkontor og
                   skatterekneskap Norddal kommune og Stordal kommune

Sak 05/20: Møteplan for Fjord kontrollutval 2020

Referat  
Møtetidspunkt:
Tysdag 18.02.2020 kl. 13.00
Møtestad:
Giske rådhus, møterom 1

Innkalling
Sak 01-20 - Meldingar
Sak 02-20 - Godkjenning møtebok 03.12.2019
Sak 03-20 - Forvaltningsrevisjonsrapport "Investeringsprosjekt"
Sak 04-20 - Bestilling analyse- og vesentlegvurdering
Sak 05-20 - Årsrapport 2019 Nordre Sunnmøre Kemnerkontor og
                    skatterekneskap for Giske kommune

Sak 06-20 - Årsmelding 2019 Giske kontrollutval
Sak 07-20 - Div. orienteringar frå kommunedirektør/ordførar

Referat 
Møtetidspunkt:
Tysdag 11.02.2020 kl. 16.05 
Møtestad:
Stranda rådhus, møterom: Øyna

Innkalling
Sak 01/20 - Meldingar
Sak 02/20 - Møtebok frå møte 10.12.2019
Sak 03/20 - Bestilling risiko- og vesentlegvurdering
Sak 04/20 - Oppsummering etter interimsrevisjon 2019
Sak 05/20 - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjaren i Stranda kommune
Sak 06/20 - Årsmelding 2019 for Stranda kontrollutval

Referat  

Møteoversikt 2020:

Møtetidspunkt:                  Klokkeslett:         Møtestad:
Onsdag 26. februar 2020    kl. 14.00             Sula rådhus
Onsdag 1. april 2020          kl. 14.00             Sula rådhus
Onsdag 20. mai 2020         kl. 14.00             Sula rådhus
Onsdag 26. august 2020     kl. 14.00             Sula rådhus
Onsdag 28. oktober 2020    kl. 14.00             Sula rådhus


Møte torsdag 09.01.2020 kl. 14.00
Innkalling
Sak 01/20: Godkjenning av møtebok frå møte 25.11.2019  
Sak 02/20: Orientering om innkjøpsrutinar og off. anskaffingar i Sula kommune
Referat

 

Møtetidspunkt:
Onsdag 12.02.2020 kl. 14.00
Møtestad:
Rådhuset, 2. etg., møterom "Velledalen"

Innkalling
Sak 01/20: Meldingar
Sak 02/20: Godkjenning av møtebok 13.11.2019
Sak 03/20: Bestilling av analyse- og vesentlegvurdering
Sak 04/20: Oppsummering etter interimsrevisjon 2019
Sak 05/20: Rapport etter forenkla etterlevingskontroll
Sak 06/20: Årsrapport kemneren og skatterekneskap Sykkylven kommune
Sak 07/20: Årsmelding 2019 Sykkylven kontrollutval

Referat

 

Møtetidspunkt:
Onsdag 15. januar 2020 kl. 14.00
Møtestad:
Ålesund rådhus, lavblokka 4. etg., møterom 470

Innkalling
Sak 01/20 - Meldingar
Sak 02/20 - Oppgåver for kontrollutvalet
Sak 03/20 - Rapportering til kontrollutvalet - årsrekneskapen 2019

Sak 04/20 - Status omkring forvaltn.rev. av invest.budsjett, ref. sak 25/19
Sak 05/20 - Møteplan 2020 for Ålesund kontrollutval
Referat  


Møteoversikt 2019 

26.02.19 kl. 13.00 19.03.19 kl. 13.00 14.05.19 kl. 13.00   03.09.19 kl. 13.00

03.12.19 kl. 13.00
18.02.19 kl. 14.00

30.04.19 kl. 10.00

23.09.19 kl. 14.00  18.11.19 kl. 13.00

22.11.19 kl. 14.10 
07.05.19 kl. 17.15  11.06.19 kl. 17.15 15.10.19 kl. 17.15   
13.03.19 kl. 10.00 22.05.19 kl. 10.00   27.08.19 kl. 11.00

02.10.19 kl. 10.00

27.11.19 kl. 10.00 

11.02.19 kl. 15.45  01.04.19 kl. 15.45  13.05.19 kl. 15.45  02.09.19 kl. 15.45

18.11.19 kl. 15.45 
06.03.19 kl. 17.00  21.05.19 kl. 17.00  04.09.19 kl. 17.00  20.11.19 kl. 17.00 
13.03.19 kl. 14.00   22.05.19 kl. 14.00  27.08.19 kl. 13.00 

27.11.19
                

 

12.02.19 kl. 16.05 08.04.19 kl. 16.05  03.06.19 kl. 16.05 


20.08.19 kl. 16.05

10.12.19 kl. 16.05
                       

16.01.19 kl. 14.00 20.03.19 kl. 14.00  24.05.19 kl. 14.00

25.09.19 kl. 14.00
25.11.19 kl. 17.00 
13.02.19 kl. 14.00  09.04.19 kl. 14.00 

15.05.19 kl. 14.00
21.08.19 kl. 14.00 13.11.19 kl. 14.00 
07.03.19 kl. 15.00  23.05.19 kl. 15.00  05.09.19 kl. 15.00  12.12.19 kl. 15.00 

17.01.19 kl. 09.00

05.03.19 kl. 09.00

25.04.19 kl. 09.00

24.05.19 kl. 09.00
           

04.09.19 kl. 08.30

01.11.19 kl. 14.30
06.11.19 kl. 14.30

14.11.19 kl. 14.30 

21.11.19 kl. 14.30


03.12.19 kl. 14.30

20.12.19 kl. 14.30