Møteplan 2019 kontrollutvala

 

Møtetidspunkt:

     
26.02.19 kl. 13.00 19.03.19 kl. 13.00 14.05.19 kl. 13.00   03.09.19 kl. 13.00 
18.02.19 kl. 14.00 27.05.19 kl. 14.00  23.09.19 kl. 14.00  18.11.19 kl. 14.00 
07.05.19 kl. 17.15  15.10.19 kl. 17.15    
13.03.19  22.05.19   02.10.19   27.11.19  
11.02.19 kl. 15.45  01.04.19 kl. 15.45  13.05.19 kl. 15.45  02.09.19 kl. 15.45
25.11.19 kl. 15.45 
       
13.03.19   22.05.19  02.10.19  27.11.19 
12.02.19 kl. 16.05 08.04.19 kl. 16.05  20.05.19 kl. 16.05  20.08.19 kl. 16.05
16.01.19 kl. 14.00      
13.02.19 kl. 14.00  09.04.19 kl. 14.00  15.05.19 kl. 14.00  21.08.19 kl. 14.00 
14.03.19 kl. 15.00  23.05.19 kl. 15.00  05.09.19 kl. 15.00  21.10.19 kl. 15.00