Møteoversikt 2020 

  • Fjord kommune
Møtetidspunkt:
Onsdag 05.02.2020 kl. 10.00
Møtestad:
Rådhuset, Valldal

Innkalling
Referat  
Møtetidspunkt:
Tysdag 18.02.2020 kl. 13.00
Møtestad:
Giske rådhus

Innkalling
Referat 
Møtetidspunkt:
Tysdag 11.02.2020
Møtestad:
Stranda rådhus

Innkalling
Referat  

Møtetidspunkt:
Torsdag 09.01.2020 kl. 14.00
Møtestad:
Sula rådhus, møterom 1b

Innkalling
Sak 01/20: Godkjenning av møtebok frå møte 25.11.2019  
Sak 02/20: Orientering om innkjøpsrutinar og off. anskaffingar i Sula kommune.

Referat

 

Møtetidspunkt:
Tysdag 12.02.2020 kl. 10.00
Møtestad:
Rådhuset, Valldal

Innkalling
Referat

 

Møtetidspunkt:
Onsdag 15. januar 2020 kl. 14.00
Møtestad:
Ålesund rådhus, lavblokka 4. etg., møterom 470

Innkalling
Sak 01/20 - Meldingar
Sak 02/20 - Oppgåver for kontrollutvalet
Sak 03/20 - Rapportering til kontrollutvalet - årsrekneskapen 2019

Sak 04/20 - Status omkring forvaltn.rev. av invest.budsjett, ref. sak 25/19
Sak 05/20 - Møteplan 2020 for Ålesund kontrollutval
Referat  


Møteoversikt 2019 

26.02.19 kl. 13.00 19.03.19 kl. 13.00 14.05.19 kl. 13.00   03.09.19 kl. 13.00

03.12.19 kl. 13.00
18.02.19 kl. 14.00

30.04.19 kl. 10.00

23.09.19 kl. 14.00  18.11.19 kl. 13.00

22.11.19 kl. 14.10 
07.05.19 kl. 17.15  11.06.19 kl. 17.15 15.10.19 kl. 17.15   
13.03.19 kl. 10.00 22.05.19 kl. 10.00   27.08.19 kl. 11.00

02.10.19 kl. 10.00

27.11.19 kl. 10.00 

11.02.19 kl. 15.45  01.04.19 kl. 15.45  13.05.19 kl. 15.45  02.09.19 kl. 15.45

18.11.19 kl. 15.45 
06.03.19 kl. 17.00  21.05.19 kl. 17.00  04.09.19 kl. 17.00  20.11.19 kl. 17.00 
13.03.19 kl. 14.00   22.05.19 kl. 14.00  27.08.19 kl. 13.00 

27.11.19
                

 

12.02.19 kl. 16.05 08.04.19 kl. 16.05  03.06.19 kl. 16.05 


20.08.19 kl. 16.05

10.12.19 kl. 16.05
                       

16.01.19 kl. 14.00 20.03.19 kl. 14.00  24.05.19 kl. 14.00

25.09.19 kl. 14.00
25.11.19 kl. 17.00 
13.02.19 kl. 14.00  09.04.19 kl. 14.00 

15.05.19 kl. 14.00
21.08.19 kl. 14.00 13.11.19 kl. 14.00 
07.03.19 kl. 15.00  23.05.19 kl. 15.00  05.09.19 kl. 15.00  12.12.19 kl. 15.00 

17.01.19 kl. 09.00

05.03.19 kl. 09.00

25.04.19 kl. 09.00

24.05.19 kl. 09.00
           

04.09.19 kl. 08.30

01.11.19 kl. 14.30
06.11.19 kl. 14.30

14.11.19 kl. 14.30 

21.11.19 kl. 14.30


03.12.19 kl. 14.30

20.12.19 kl. 14.30