Innkalling

Kontrollutvalet i Haram kommune

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019 

Leiar:  

Nestleiar:  

Medlem:

  Varamedlemer:     

 

Møte 2017

12.06. 
 Innkalling
 Referat

 

Møte 2016

 20.05.  30.11.    
 Innkalling  Innkalling    
 Protokoll  Protokoll    
 Rapportar  Rapportar    

 

Møte 2015

29.04.  01.12.            
Innkalling  Innkalling    
Protokoll  Protokoll    
Rapportar  Rapportar    

 

Møte 2014

21.05. 15.12.    
Innkalling
Tilleggssak
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2013

14.05. 06.06. 13.06. 21.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Forv. rapp
Plan. forv. rev.
Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

22.02. 25.04. 30.11.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar
Vedlegg til rapport
Brev
Regler saksbehandling

 

Møte 2011

31.05. 17.11.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

 

Møte 2010

19.05. 03.06. 06.07. 25.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Haram kommune