Midsund kommune

 

KONTROLLUTVALET I MIDSUND KOMMUNE

 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

 

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:                                                                      Personleg varamedlem:

Nestleiar:

Medlem:

  


KONTROLLUTVALET I MIDSUND KOMMUNE


MØTE 2019

07.05.   11.06.  15.10. 

Innkalling

Innkalling  Innkalling 
Protokoll Protokoll  Protokoll 
Rapportar:

Årsrapport 2018

Molde kommune -
statusrapp. komm.ref.
Rapportar:
- Rapp. forh.utval revisjon 
Rapportar 


MØTE 2018

08.05.  23.10. 

Innkalling

Kommuneindeksen
2018

Revisjonsmelding
2017

Innkalling 
Protokoll Protokoll 
Årsrapport
Midsund kommune
2017
Rapportar 

 

 


 

Møte 2017

25.04. 
Innkalling
Protokoll

 

 


 

Møte 2016

 17.02.    20.04.       14.12.
Innkalling  Innkalling

Innkalling

Sak 12/16

Protokoll   Protokoll   Protokoll
 Rapportar   Rapportar  Rapportar

 

 


 

Møte 2015

23.04.
Innkalling
Protokoll
Rapportar

 

 


 

Møte 2014

26.05 15.12.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

 

 


 

Møte 2013

20.03. 07.05 01.10 10.12
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Plan forv. rev
Var rapport
Rapportar

 

 


 

Møte 2012

04.05. 03.10.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

 

 


 

Møte 2011

27.01. 23.03. 06.05. 07.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

Møte 2010

03.03. 23.04.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

 

 


 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Midsund kommune