Kontrollutvalet i Sandøy kommune

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlemmar:

 

Møte 2017

 03.04.  08.05.
 Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat

 

Møte 2016

   04.05.    04.10. 
 Innkalling  Innkalling
  Referat  Referat

 

Møte 2015

08.04. 17.06.    16.12.     
Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar  Rapportar

 

Møte 2014

11.06. 03.09. 14.10.
Innkalling Innkalling Innkalling del 1
Innkalling del II
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2013

05.03. 22.04. 26.09.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

12.03. 11.05. 18.10.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2011

04.05. 07.11.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapport

 

Møte 2010

19.03. 26.04. 21.10.
Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Protokoll Protokoll Protokoll 
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: 21.09.2010
Rapport: Gransking av arbeidet med utarbeiding av gards- og ættesoge for Sandøy kommune
Protokoll frå behandling: 21.10.2010

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Sandøy kommune