Kontrollutvalet i Sula kommune

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer:

 

Møte 2017

30.05. 
 Innkalling
 Referat

 

Møte 2016

    10.05.    14.11.     
  Innkalling Innkalling    
Referat  Referat    

 

Møte 2015

 
17.03. 30.04.  15.10.        10.12     
Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll  Protokoll  Protokoll  
Rapport Rapport  Rapport  Rapport  

​ 

Møte 2014

06.03. 08.05. 28.10.    
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport

 

Møte 2013

29.04. 06.05. 18.11.      
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

31.05. 03.09. 22.10. 03.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2011

26.04. 21.12.  
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2010

26.03. 27.04. 02.07. 04.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Sula kommune