ProtokollProtokoll

Kontrollutvalet i Sykkylven kommune

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlem:

Varamedlemer:

 

Møte 2017

15.02. 25.04. 
Innkalling  Innkalling
Referat  Referat
Rapportar  Rapportar

 

Møte 2016

  02.03.    21.04.     14.09.     
 Innkalling   Innkalling  Innkalling    
 Protokoll   Referat  Referat    
 Rapportar   Rapportar  Rapportar    

 

Møte 2015

21.01. 25.02. 16.04. 27.05.   04.11       
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling    
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll  Protokoll    
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar  Rapportar    

 

Møte 2014

16.01. 27.02. 29.04. 16.05. 25.09 13.11. 11.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
+ ettersending
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2013

06.03. 25.04. 13.06. 11.09. 03.10. 18.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Tillegg til innkalling Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

05.01. 21.03. 03.05. 04.06. 05.07. 09.10. 23.10. 22.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2011

23.02. 16.03. 04.04. 24.05. 09.06. 22.06. 05.09. 03.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar   Rapportar Rapportar Rapport til sak 24/11
Vedlegg til rapport
Rapportar Rapportar

 

Møte 2010

08.02. 09.03. 20.04. 11.05. 08.09. 10.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Årsmelding 2009

 

Gjennomgang av økonomistyring

Rapportdato: 15.06.2009
Rapport: Gjennomgang av økonomistyring, budsjettkontroll og økonomirapportering i Sykkylven kommune - 2008

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: Mars 2010
Rapport: Gransking av investeringsprosjekta Ullavika barnehage og Hagarden byggefelt
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Sykkylven kommune