Protokoll

Kontrollutvalet i Ørskog kommune

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

 

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019 

Leiar:

Nestleiar:

Medlem:

Varamedlemer:

 

Møte 2017

01.03.  07.03.  31.03.  19.04.  23.05. 
 Innkalling  Innkalling Innkalling
 Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat  Referat  Referat
Rapportar Rapportar Rapportar  Rapportar  Rapportar

 

Møte 2016

 25.02.     09.05.      12.10.   01.12.  19.12.
 Innkalling   Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat   Referat  Referat  Referat  Referat
 Rapportar   Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

 

Møte 2015

03.02 04.05. 09.07. 22.09
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
;Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2014

30.04. 02.06.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2013

21.02. 08.05. 27.08.


Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling

Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar  Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

15.03. 10.05. 27.08.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2011

09.05. 19.09. 05.12.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2010
13.12.


Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: August 2011
Rapport: Praktisering av forvaltningslova med omsyn til svarfristar på inngåande korrespondanse
Protokoll frå behandling: 19.09.2011

 

Rapportdato: Juni 2012
Rapport: Gjennomgang av sjukefråværet i Ørskog kommune
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Ørskog kommune