Kontrollutvalet i Skodje kommune

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlem:

  

 

Møte 2017

13.02. 03.05.   29.05.

Innkalling

Innkalling

Tilleggssak

 Innkalling
Referat  Referat  Referat

 

Møte 2016

20.01.

   08.03.        28.04.    08.06. 16.11. 

Innkalling

 Innkalling   Innkalling  Innkalling  Innkalling
Referat  Referat   Referat  Referat  Referat
       

 Sak 24/16

 

Møte 2015

26.01. 23.02. 04.06. 22.06. 06.07.      
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling      
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll      
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Særutskrift      

 

Møte 2014

04.03. 19.06. 27.10.  
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2013

24.01. 21.03. 23.04. 21.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Vedlegg til sak 04/13 Vedlegg til sak 10/13 Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

09.02. 19.04. 07.05. 29.05. 10.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2011

24.02. 14.06. 23.11.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2010

17.03. 26.04. 12.07.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2006-2008

Plan vedtatt 2006

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato: 30.11.2010
Rapport: Selskapskontroll Ørskog Energi AS
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Skodje kommune